PlatOOLab | Timeline
130
archive,category,category-timeline,category-130,cooltimeline-body,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Timeline

Gedrag is meestal een reactie op de omgeving. Leerlingen weten zelf vaak niet wat hun gedrag betekent. Om leerlingen te leren dat ze zelf invloed kunnen hebben op hun gedrag, is het nodig hen bewust te maken van hun eigen handelen en de keuzes die...

Iedereen heeft een eigen kijk op de wereld om zich heen. Daarbij hebben we de neiging om onze eigen zienswijze te beschouwen als dé waarheid. Als iedereen zijn eigen kijk als waarheid beschouwt, zouden er verschillende waarheden moeten bestaan. Met dit gegeven is op OBS...

Een goede start is voor alle jonge kinderen van groot belang. Een ontwikkelingsachterstand op jonge leeftijd wordt meestal een leven lang niet ingehaald. Dit leidt uiteindelijk tot minder kansen op latere leeftijd. Er zijn echter grote verschillen in hoe jonge kinderen de school ‘binnen komen’....

Leerlingen van nu groeien op in een tijdperk waarin de sociale media een steeds grotere rol spelen. Het is daarom belangrijk dat we onze leerlingen mediawijs maken. Dat betekent niet alleen dat we in ons onderwijs aandacht besteden aan de nadelen en gevaren van alle...

Kinderen hebben instructie nodig om tot leren te komen. Sommige kinderen hebben genoeg aan een korte krachtige instructie, andere kinderen hebben juist een instructie nodig die meer tijd en kleinere stapjes vraagt. De leraar in het basisonderwijs past deze verschillende instructiebehoeftes al vaak op gedifferentieerde...

Muziekonderwijs krijgt binnen het basisonderwijs niet overal de aandacht die het verdient. Wat is hiervan de oorzaak? En wat hebben leraren nodig om muziek een vaste plek te geven op het rooster? Omdat deze vragen ook spelen op OBS de Rietpluim, heeft een leerkracht van...

Muziekonderwijs is van belang. UIt onderzoek is gebleken dat het bespelen van een instrument niet alleen leuk is, maar ook bijdraagt aan de motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van het kinderbrein. Het samenspelen verbindt, versterkt sociale vaardigheden en, niet onbelangrijk, muziek draagt bij aan betere...

Goed ontwikkelde executieve functies zijn belangrijk in ons leven. Ze horen bij het denkvermogen en zijn nodig om activiteiten te plannen en te sturen. Executieve functies regelen bijvoorbeeld het starten met een taak en het richten en vasthouden van de aandacht. Zonder deze functies is...

Op OBS de Ruimte en OBS de Regenboog in Son en Breugel is sinds een tijdje een biologische kaasmakerij te vinden! Nadat ze hierin begeleid zijn door een echte biologische kaasmaker, produceren leerlingen van de bovenbouw hier wekelijks kazen. ...

Nieuwe (media)tools bevatten vaak een grote hoeveelheid aan creatieve mogelijkheden. Binnen het basisonderwijs verlenen de meeste lessen zich uitsteken voor de inzet van media, waardoor leerlingen zich ontwikkelen op het gebied van mediawijsheid. ...